Διευθυντές Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Καλώς ήλθατε στη νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη της του Σχολείου σας! Πρακτική, πολυλειτουργική, "έξυπνη", διαρκώς προσβάσιμη και δημιουργός εισοδημάτων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης επιτυγχάνει, όταν υλοποιείται οργανωμένα με καθορισμένο στόχο και στρατηγική, χωρίς πίεση χρόνου, με μετρήσιμα αποτελέσματα σε κάθε πρώιμη φάση υιοθέτησης, ώστε να δημιουργείται έγκαιρα το απαραίτητο θετικό κλίμα ενθάρρυνσης μεταξύ καθηγητών και μαθητών, οι οποίοι θα κληθούν να τον εφαρμόσουν.

Σε αυτό ακριβώς το κλίμα συμβάλλει η χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης στο Publior App! Γιατί...

 • Διευκολύνει τους μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη με ειδικά υποστηρικτικά, προαιρετικά συστήματα αυτοαξιολόγησης και εξάσκησης.
 • Εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αντλούν από τη βιβλιοθήκη αυτοματοποιημένη πληροφόρηση για την αναγνωστική δραστηριότητα των μαθητών τους, χωρίς να απαιτούνται δικές τους ενέργειες.
 • Μεταφέρει σε λίγα λεπτά το σύνολο της εκπαιδευτικής σας διαδικασίας στο διαδίκτυο, όταν υπάρξει ανάγκη.
 • Διασφαλίζει τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα που έχετε δημιουργήσει.
 • Μειώνει τα εκτυπωτικά σας έξοδα. Διαδραστικοποιεί τις φωτοτυπίες σας.
 • Εξοικονομεί χρόνο στις διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων, φοιτητών και εκπαιδευόμενων.
 • Προσφέρει κορυφαία εκπαιδευτικά διαδραστικά βιβλία από διεθνείς εκδοτικούς Οίκους, τα οποία μπορείτε να αγοράζετε προαιρετικά και να τα ενεργοποιείτε μαζικά στους λογαριασμούς των μαθητών.
 • Συγκεντρώνει σε μία εφαρμογή που φέρει το λογότυπο του Σχολείου σας ένα συγγραφικό εργαλείο για να δημιουργείτε δικά σας διαδραστικά περιεχόμενα, ένα προηγμένο LMS για αναθέσεις και μία πλειάδα συστημάτων για την αρχειοθέτηση του υλικού σας, την άντληση στατιστικών επιδόσεων, την έκδοση πιστοποιητικών και τη δημοσίευση των συγγραμμάτων σας στη διεθνή αγορά ως αυτοέκδοση ή μέσω διεθνών Οίκων, συνεργατών της Publior.
 • Δημιουργήστε τώρα έναν δωρεάν λογαριασμό καθηγητή για να δοκιμάσετε το σύστημα ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να μιλήσετε απευθείας με συνεργάτη μας.
 • Συγγράψτε ασκήσεις και εμπλουτισμένα φύλλα μελέτης στο πρώτο σας ψηφιακό Τετράδιο.
 • Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό μαθητή και συνδεθείτε με τον καθηγητή. Στείλτε του αναθέσεις, δείτε τα αποτελέσματα. Ανατροφοδοτήστε.
 • Όταν βεβαιωθείτε για τη χρησιμότητα του συστήματος, μπορείτε να προχωρήσετε σε αγορά Ιδρυματικού λογαριασμού.
 • Οργανώστε με ένα κλικ τη δομή του Σχολείου, του Φροντιστηρίου ή του Πανεπιστημίου σας σε επίπεδα, τμήματα και μαθήματα.
 • Τοποθετήστε τους διασυνδεδεμένους μαθητές σε άδεια θρανία και τους εκπαιδευτικούς σας σε επιλεγμένα μαθήματα.
 • Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των μαθητών σας. Αντλήστε πληροφορίες για τη στάση, τις δεξιότητες και την πρόοδό τους.
 • Επικεντρωθείτε στη διδασκαλία.

Το Publior App είναι μία εξαιρετικά απλή και οικονομική πλατφόρμα εκπαιδευτικών περιεχομένων για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Ένας Διευθυντής Εκπαίδευσης περιγράφει πώς μεγιστοποιεί τα οφέλη της ψηφιακότητας μέσω του Publior App.
 • Το Publior App είναι μία πολύτιμη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που δημιούργησε το Σχολείο μας.
 • Οι καθηγητές και οι μαθητές βρίσκουν σε αυτό συγκεντρωμένα, ψηφιακά βιβλία διαφόρων εκδοτικών Οίκων, τετράδια που έχουν συγγράψει οι καθηγητές μας, καθώς και τις συμπληρωματικές εκδόσεις (επιτομές) του σχολείου μας, τις οποίες παλαιότερα είχαμε μόνο σε έντυπη μορφή.
 • Τα βιβλία και τα τετράδιά μας είναι πλήρως διαδραστικά. Κινητοποιούν τους μαθητές, τους δίνουν κίνητρα για συνεχή προσπάθεια μέσα από ένα ειδικό, προσαρμοσμένο ανά ηλικιακή ομάδα, σύστημα συγκέντρωσης βαθμών και επιβραβεύσεων.
 • Οι μαθητές διαβάζουν, μελετούν, εξασκούνται και αυτοαξιολογούνται στο σπίτι ή στο σχολείο. Εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο αλλά και χρήματα για φωτοτυπίες!
 • Οι καθηγητές εμπλουτίζουν τα περιεχόμενα με ασκήσεις και πολυμεσικό υλικό. Ταυτόχρονα παρακολουθούν τη μελέτη και την πρόοδο των μαθητών. Στέλνουν αναθέσεις, τεστ, διαγωνίσματα. Τους ανατροφοδοτούν, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία όπου αυτό απαιτείται, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά.
 • Κατά τη διάρκεια ενός σχολικού έτους γίνεται η συγγραφή του υλικού μας για κάθε μάθημα, όπως και η αξιολόγησή του μέσα στην τάξη. Στο επόμενο έτος οι εκπαιδευτικοί μας συμπληρώνουν και βελτιώνουν το υφιστάμενο υλικό.
 • Έχουμε πάντα έτοιμο, ποιοτικό υλικό στη διάθεσή μας για τον διαδραστικό πίνακα, για το απλό προβολικό στην τάξη ή για την τηλεδιάσκεψη. Μεταφέρουμε, όποτε χρειαστεί, σε λίγα λεπτά όλη την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα στο διαδίκτυο.
 • Οι καθηγητές μας έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό των μαθητών από τα προηγούμενα σχολικά έτη. Προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση τα καταγεγραμμένα προφίλ των μαθητών από το πρώτο κιόλας μάθημα.
 • Αξιοποιούμε την εφαρμογή ανάλογα με τις περιστάσεις και τις προκύπτουσες ανάγκες. Τη χρησιμοποιούμε υποστηρικτικά στη φυσική τάξη, την εντάσσουμε στο καθημερινό μας πρόγραμμα σε περιόδους προετοιμασίας εξετάσεων ως βασική εκπαιδευτική διαδικασία ή και την απενεργοποιούμε συντηρώντας την απλά ως μία διαρκώς ανοικτή βιβλιοθήκη.
 • Ως διευθυντής και γενικός διαχειριστής του συστήματος έχω καθολική πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών και τις επιδόσεις τους. Διαχειρίζομαι τον πίνακα ανακοινώσεων, παρακολουθώ την εργασία των Συντονιστών Σπουδών, δημιουργώ και επεξεργάζομαι τάξεις και τμήματα. Κατανέμω σε αυτές καθηγητές, μαθητές, αγορασμένα βιβλία, δικές μας εκδόσεις και Tετράδια των εκπαιδευτικών μας.
 • Έχουμε για πρώτη φορά, συνολικά ως εκπαιδευτική δομή ή και ως καθηγητές μεμονωμένα, τη δυνατότητα να δημοσιεύσουμε στη διεθνή αγορά την εκπαιδευτική ύλη που συγγράψαμε, βελτιώσαμε και προσαρμόσαμε σύμφωνα με την εμπειρία κα τη βαθιά γνώση του αντικειμένου που αποκτήσαμε συλλογικά μετά από πολλά έτη διδασκαλίας, αναθεωρήσεων και εφαρμογών. Κερδίζουμε αναγνωρισιμότητα, γνωρίζουμε νέους, αξιόλογους συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Οι μαθητές μας άλλωστε βρίσκονται πλέον παντού και η ψηφιακότητα μάς επιτρέπει να τους προσεγγίζουμε, να διευρύνουμε γεωγραφικά το μαθητικό μας κοινό!

Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πώς δημιουργώ έναν συνδρομητικό Ιδρυματικό λογαριασμό;

Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα που επιθυμούν να δημιουργούν δικά τους διαδραστικά περιεχόμενα, τα οποία θα προβάλλουν ή θα αναθέτουν στους εκπαιδευόμενους διασυνδεμένους μαθητές τους, επιλέγουν τον 12μηνο Premium  In  λογαριασμό:

Κατεβάστε την έκδοση για PC ή MAC. Κάντε εγγραφή ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και κατόπιν επιλέξτε αριθμό θέσεων καθηγητών και θρανίων μαθητών.

 • Προσθέστε θρανία μαθητών για να στέλνετε αναθέσεις από δικό σας υλικό και ασκήσεις, να διαμοιράζεστε υλικό με εκπαιδευτικούς και να συνδυάζετε αναθε΄σεις με περιεχόμενα από την εκδοτική αγορά και δικά σας εκπαιδευτικά περιεχόμενα.
 • Προσθέστε θέσεις καθηγητών. Για κάθε 5 θέσεις προστίθεται μία θέση Συντονιστή (Διευθυντής Σπουδών).
 • Ο διαχειριστής του Ιδρύματος έχει πρόσβαση σε ειδική υπηρεσία γενικού ελέγχου εκπαιδευτικής δραστηριότητας και προόδου.
 • Ο χώρος αποθήκευσης για τα τετράδιά σας είναι ανάλογος με τον αριθμό θέσεων μαθητών που επιλέγετε. Διατίθενται 400 MΒ ανά θέση μαθητή για 12μηνη χρήση.
 • Ισχύουν όλες οι παροχές του δωρεάν λογαριασμού μαθητή και εκπαιδευτικού. Στον ιδρυματικό λογαριασμό προσφέρονται επιπλέον λειτουργίες υπερδιαχείρισης.
Πόσο κοστίζει ένας συνδρομητικός λογαριασμός;

Ελάχιστη αγορά θέσεων: τουλάχιστον 25 θέσεις μαθητών x 36 ευρώ ανά θέση ετησίως και τουλάχιστον 5 θέσεις καθηγητών x 60 ευρώ ανά θέση ετησίως. Αν χρειάζεστε περισσότερες από 3000 θέσεις μαθητών ή 100 θέσεις καθηγητών, θα χρειασθεί να μας ενημερώσετε 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Ενημερωθείτε για τυχόν ισχύοντα εκπτωτικά προγράμματα.
Για το συγγραφικό εργαλείο και τη διαχείριση οργανογράμματος εισέρχεστε στο λογαριασμό σας μόνο από Desktop συσκευές (PC, MAC).

Τι θα γίνει με τα περιεχόμενα που έχουμε δημιουργήσει στο Publior App, αν δεν ανανεώσουμε το επόμενο έτος τον συνδρομητικό λογαριασμό;

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ανανεώσετε για άλλους 12 μήνες τον Premium In λογαριασμό σας, τότε αυτός μεταφέρεται αυτομάτως σε status δωρεάν λογαριασμού απλού καθηγητή. Όλα σας τα περιεχόμενα θα διαγραφούν επειδή απαιτείται αποθηκευτικός χώρος που δεν ανανεώσατε.

Ποιος είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσω την πλατφόρμα της Publior;

Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες και τη στόχευσή σας. Σας παραθέτουμε μερικά παραδείγματα:

1. ΔΩΡΕΑΝ: Κάνετε δωρεάν εγγραφή καθηγητή και συγγράφετε μερικά διαδραστικά περιεχόμενα τα οποία μπορείτε να αναθέτετε σε έναν μαθητή (επίσης δωρεάν λογαριασμός). Τα περιεχόμενα μπορείτε να τα προβάλλετε (όχι να τα αναθέτετε) ελεύθερα σε όσους μαθητές επιθυμείτε, μέσω διαδραστικού πίνακα, προβολικού ή κατά την τηλεδιάσκεψη με οποιοδήποτε από τα συνήθη γνωστά προγρα΄΄μματα (skype, zoom κλπ.).

2. ΔΩΡΕΑΝ: Οι μαθητές σας που έχουν αγοράσει ψηφιακά βιβλία από την εκδοτική αγορά μπορούν να διασυνδεθούν μαζί σας για να τους κάνετε αναθέσεις από το υλικό των βιβλίων τους. Κάποιοι εκδότες δίνουν στους καθηγητές δωρεάν πρόσβαση στα βιβλία τους όταν αυτοί είναι διασυνδεδεμένοι με μαθητές που έχουν ήδη αγοράσει τα βιβλία τους.

3. ΔΩΡΕΑΝ: Κάνετε ειδικό αίτημα συγγραφέα εδώ και προχωράτε σε αυτοέκδοση Τετραδίου. Κατόπιν ειδικής συννενόησης με την Publior εκδίδονται κωδικοί πώλησης του τετραδίου σας, από τα έσοδα των οποίων μπορεί να χρηματοδοτηθεί η πλήρης χρήση της πλατφόρμας για συγκεκριμένο αριθμό μαθητών σας.

4. ΔΩΡΕΑΝ: Έχετε δημιουργήσει περιεχόμενα με δωρεάν λογαριασμό ή έχετε δωρεάν βιβλίο από εκδότη; Προβάλετε ελεύθερα τα περιεχόμενα κατά την τηλεδιάσκεψη ή μέσα στη σχολική αίθουσα. 

5. 180 ευρώ ετησίως: Αναβαθμίζετε τον δωρεάν λογαριασμό σας σε συνδρομητικό λογαριασμό καθηγητή με 5 θέσεις μαθητών. Δημιουργείτε περιεχόμενα (2 GB) και στέλνετε δικές σας ασκήσεις και περιεχόμενα στους πέντε διασυνδεδεμένους μαθητές. Κατά τη διάρκεια που ο συνδρομητικός σας λογαριασμός είναι σε ισχύ και έχετε δημιουργήσει αξιόλογο περιεχόμενο, ζητήστε από την Publior κωδικούς ενεργοποίησης του υλικού σας δημοσιευμένου σε μορφή τετραδίου, με κόστος 6 ευρώ ανά κωδικό και δυνατότητα ελεύθερης μεταπώλησης. Αν παραχθούν 50 κωδικοί, τότε μπορείτε να κάνετε για 12 μήνες ΔΩΡΕΑΝ μάθημα με αυτό το τετράδιο στους 50 ΜΑΘΗΤΕΣ που θα το έχουν ενεργοποιήσει.

6. 900 ευρώ ετησίως: Αν σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε έναν βασικό, ετήσιο λογαριασμό (10 GB) εκπαιδευτικού Ιδρύματος με τουλάχιστον 25 θέσεις μαθητών και 5 θέσεις καθηγητών πατήστε εδώ.

Τα προγράμματά μας απευθύνονται σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δομές (Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων γλωσσών, Σχολεία, Κολλέγια, Κέντρα δια βίου μάθησης, Πανεπιστήμια κ.ά.) ανεξάρτητα από το αριθμό των εκπαιδευόμενων μαθητών τους. Ισχύουν ειδικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν τη δωρεάν διαδραστικοποίηση των περιεχομένων σας από την ομάδα της Publior. Η βιβλιοθήκη σας μπορεί να είναι λειτουργική με το δικό σας υλικό εντός 48 ωρών. Ειδικά εκπτωτικά προγράμματα ξεκινούν από 12 ευρώ ετησίως ανά θέση.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

Σύνδεση

Menu

Your cart

There are no more items in your cart