Δήλωση Απορρήτου

Κατά την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Publior ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες κυρίως για εταιρείες και επιχειρήσεις. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς πρόκειται για πληροφορίες που σχετίζονται με ένα άτομο (π.χ. έναν μεμονωμένο επιτηδευματία, έναν διευθυντή εταιρείας, έναν πραγματικό δικαιούχο ή μια επαγγελματική επαφή κ.λπ.). Η εμπιστοσύνη σας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι σημαντική για εμάς. Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τις διαδικτυακές μας πύλες, πραγματοποιείτε εγγραφή για τα ενημερωτικά μας δελτία, χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ως εκπρόσωπος ή άτομο επικοινωνίας κάποιου πελάτη μας, συναλλάσσεστε (ως αντισυμβαλλόμενος) με τους πελάτες μας ή συνεργάζεστε μαζί μας ως επιχειρηματικός συνεργάτης ή προμηθευτής μας, είναι σημαντικό για εμάς να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προσεκτικά, με ασφαλή και διαφανή τρόπο.

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, παρέχουμε πληροφορίες τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Για παράδειγμα, εξηγούμε τους σκοπούς και τους λόγους της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τις κατηγορίες των πηγών και των παραληπτών των προσωπικών δεδομένων, τη διατήρηση δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων.

Οι εφαρμογές της Publior μπορεί επίσης να διαθέτουν επιπρόσθετες ειδοποιήσεις απορρήτου στους δικούς τους (τοπικούς) ιστότοπους.

Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση.

Πότε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου;

1. Εάν χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας

1.1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας ή την επιχείρησή σας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα:

Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που υποβάλετε, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση (εργασίας)σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση email σας, τα στοιχεία σύνδεσής σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται κατά την εγγραφή για οποιοδήποτε από τα προιόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών αυτού του είδους. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα είναι διαθέσιμες στη σελίδα της εταιρείας μας «Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies» , συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απόρριψης/απενεργοποίησης των cookies.

Τη διεύθυνση ΙΡ σας, την οποία χρησιμοποιούμε για να καταγράφουμε το ενδιαφέρον σας και τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας.

Τις εγγραφές σας σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις μέσω email, αναφορές χώρας, ενημερωμένες πληροφορίες για συναλλαγές ή πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου κ.λπ., που παρέχονται μέσω του ιστότοπου.

1.2 Γιατί συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τους παρακάτω σκοπούς:

Για να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, να διατηρούμε επαφή μαζί σας και να διαχειριζόμαστε παράπονα/διενέξεις.
Για να βελτιστοποιούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για τους σκοπούς της (απευθείας) προώθησης και της έρευνας αγοράς.
Για να ασκούμε τη διοίκηση εντός του ομίλου επιχειρήσεων Publior και να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών που διαθέτει η εταιρεία μας.

1.3 Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει ενός από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας. Στηριζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των στοιχείων σας:

Συγκατάθεση
Ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ορισμένων cookies μέσω του ιστοτόπου μας. Ανατρέξτε στη σελίδα της εταιρείας μας «Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

Έννομα συμφέροντα  
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας.

Για τη χρήση κάποιων cookies, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Εδώ, η Publior έχει έννομο συμφέρον να σας διαθέσει έναν λειτουργικό ιστότοπο. Ανατρέξτε στη σελίδα της εταιρείας μας «Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies» για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση είναι όταν μας έχετε ζητήσει να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας. Επιπλέον, δεν ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της προώθησης. Για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι εάν η Publior απέκτησε τη διεύθυνση email σας στο πλαίσιο της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας και χρησιμοποιούμε αυτήν τη διεύθυνση για απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας μας.

1.4 Από πού λάβαμε τα στοιχεία σας;

Λαμβάνουμε αυτομάτως κάποια στοιχεία, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Συλλέγουμε τέτοια στοιχεία μέσω cookies. Ανατρέξτε στη σελίδα της εταιρείας μας «Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies» για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα.

Λαμβάνουμε άλλα στοιχεία, όταν μας τα παρέχετε εσείς. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις μέσω email, αναφορές χώρας, ενημερωμένες πληροφορίες για συναλλαγές ή πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου κ.λπ. μέσω του ιστότοπού μας. Ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες προώθησης της εταιρείας μας, στην παράγραφο 2.

1.5 Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας, στους παρακάτω:

Θυγατρικές, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών της Publior.

2. Εμπορική προώθηση
2.1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για τους σκοπούς της προώθησης;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρείας μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Στοιχεία επικοινωνίας:
 Όνομα, θέση εργασίας, αριθμό τηλεφώνου, email, διεύθυνση (εργασίας), ιστορικό επικοινωνίας.

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για τους σκοπούς της προώθησης, π.χ. με τη μορφή εγγραφών σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις μέσω email, δημοσιεύσεις και ερωτηματολογίων.
Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, π.χ. με βάση τις εγγραφές σας για τις δημοσιεύσεις μας για συγκεκριμένα θέματα.
Πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ερώτησή σας, οποιοδήποτε παράπονο ή διένεξη.
Άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς.

2.2 Γιατί συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τους παρακάτω σκοπούς

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διατηρήσουμε την επαφή μαζί σας.
Για να προωθήσουμε τα (νέα) προϊόντα και τις (νέες) υπηρεσίες μας και να σας ενημερώσουμε σχετικά.
Για να διοργανώσουμε εκδηλώσεις και άλλες προωθητικές δραστηριότητες.
Για να αναλύσουμε τα ενδιαφέροντά σας και πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες για εμάς.
Για να ζητήσουμε τις απόψεις σας σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. μέσω ερωτηματολογίων (ικανοποίησης πελατών).
Για να διαχειριστούμε ερωτήσεις, παράπονα ή διενέξεις.

2.3 Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει ενός από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας. Στηριζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των των δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρείας μας:

Συγκατάθεση
Εφόσον απαιτείται, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις δραστηριότητες προώθησης της εταιρείας μας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο εξαίρεσης που περιλαμβάνεται στα μηνύματα email μας ή υποβάλλοντας μια φόρμα online (αίτημα διαγραφής λογαριασμού χρήστη, άμεση διαγραφή από τον χρήστη στο σύστημα υποβολής και αρχειοθέτησης αιτημάτων υποστήριξης). Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα επηρεαστεί η νομιμότητα της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση.

Έννομα συμφέροντα
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας κατά την επιτέλεση των δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρείας μας. Για τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, μπορεί, για παράδειγμα, να συγκεντρώνουμε, να αναλύουμε και να ερμηνεύουμε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, προκειμένου να βρίσκουμε νέες ευκαιρίες πώλησης και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των προτιμήσεων και των αναγκών των πελατών μας.

2.4 Από πού λάβαμε τα στοιχεία σας;

Για τους σκοπούς της προώθησης, λαμβάνουμε πληροφορίες που σας αφορούν από εσάς τους ίδιους.

2.5 Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Publior μπορεί να γνωστοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα:

Στις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών της Publior.

3. Εάν είστε πελάτης που έχει αγοράσει συνδρομητικό λογαριασμό ή είστε συνεργάτης συγγραφέας ή εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Εταιρεία

3.1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα, εφόσον σχετίζονται με πληροφορίες που αφορούν ένα άτομο (π.χ. έναν μεμονωμένο επιτηδευματία, έναν διευθυντή εταιρείας, έναν (απώτερο) πραγματικό δικαιούχο, έναν δικαιούχο, μια επαγγελματική επαφή κ.λπ.).

Στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης, π.χ. το όνομά σας, τη θέση εργασίας σας, το τμήμα στο οποίο εργάζεστε, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το email σας, τη διεύθυνση (εργασίας) σας, τη χώρα σας, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας, τα στοιχεία ταυτότητάς σας και την επωνυμία της επιχείρησής σας.

Εάν η εταιρεία σας δεν αποτελεί νομική οντότητα, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, το ιστορικό απαιτήσεων, το ΑΦΜ, τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που έχει συναφθεί με εσάς, καθώς και χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

3.2 Γιατί συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα, για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την εκτέλεση και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις συμφωνίες. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής: επεξεργασία συναλλαγών, επικοινωνία μαζί σας, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, διαχείριση παραπόνων και διενέξεων.

Για τη διενέργεια ελέγχου «γνωριμίας του αντισυμβαλλόμενου», ελέγχων με βάσει τους καταλόγους κυρώσεων για απάτη και άλλων ελέγχων συμμόρφωσης.

Για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη διενέργεια έρευνας (αγοράς) και στατιστικών αναλύσεων.

Για να ασκούμε τη διοίκηση εντός του ομίλου επιχειρήσεων Publior και να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών που διαθέτει η εταιρεία μας.

Για τους σκοπούς της προώθησης: ανατρέξτε στην παραπάνω παράγραφο 2 για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Για τη συμμόρφωση με μια εντολή μιας ρυθμιστικής/κρατικής αρχής ή με μια υποχρέωση σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή τους (εθελοντικούς) ρυθμιστικούς, βιομηχανικούς ή κλαδικούς κώδικες ή τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

3.3 Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει ενός από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας. Στηριζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των στοιχείων σας:

Έννομα συμφέροντα  
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας, κατά την επιτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Εκτέλεση μιας σύμβασης  
Εάν είστε εταιρεία μεμονωμένου επιτηδευματία, θα πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σύναψη και την εκτέλεση συμφωνιών.

Νομική υποχρέωση
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μία από τις νομικές μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα για τη διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης ή για τη συμμόρφωση με εντολές μιας ρυθμιστικής/κρατικής αρχής ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με βιομηχανικούς ή κλαδικούς κώδικες.

3.4 Από πού λάβαμε τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Publior ενδέχεται να προέρχονται από διάφορες πηγές:

Απευθείας από εσάς ή από την εταιρεία με την οποία συνδέεστε, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που αντιπροσωπεύουν εσάς ή την εν λόγω εταιρεία ή έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή την εν λόγω εταιρεία.

Από τις θυγατρικές ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της Publior.

Από (δημοσίως) διαθέσιμες πηγές.

Από παρόχους πληροφοριών/δεδομένων.

3.5 Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας, στους παρακάτω:

Σε τρίτους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή από την εταιρεία με την οποία συνδέεστε.

Στις θυγατρικές της Publior.

Σε τρίτους όπως ρυθμιστές απαιτήσεων, υπηρεσίες εντοπισμού και πρόληψης εγκλημάτων ή απάτης, αντασφαλιστές, άλλους ασφαλιστές, τράπεζες, επιχειρηματικούς συνεργάτες, ελεγκτές, δικηγόρους, γραφεία είσπραξης οφειλών και άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Σε συμβούλους ή άλλους επαγγελματίες, για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή για την προστασία των επιχειρηματικών μας λειτουργιών ή των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές/κρατικές αρχές: όταν απαιτείται από τον νόμο ή εφόσον είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

4. Εάν εσείς ή η εταιρεία σας πραγματοποιείτε συναλλαγές με τους πελάτες μας («αγοραστής», «οφειλέτης» ή «δικαιούχος»)

4.1 Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα, στον βαθμό που σχετίζονται με πληροφορίες που αφορούν ένα άτομο (π.χ. έναν μεμονωμένο επιτηδευματία, έναν διευθυντή εταιρείας, έναν (απώτερο) πραγματικό δικαιούχο, έναν μέτοχο, έναν δικαιούχο, μια επαγγελματική επαφή κ.λπ.).

Στοιχεία επικοινωνίας και προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης, π.χ. το όνομά σας, τη θέση εργασίας σας, το τμήμα στο οποίο εργάζεστε, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το email σας, τη διεύθυνση (εργασίας) σας, τη χώρα σας, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας, τα στοιχεία ταυτότητάς σας και την επωνυμία της επιχείρησής σας.

Εάν η εταιρεία σας δεν αποτελεί νομική οντότητα, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, το ιστορικό απαιτήσεων και πληρωμών, την καταχώριση συναλλαγών, το ΑΦΜ, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, την κατάσταση αφερεγγυότητας και τις πηγές πλούτου.

4.2 Γιατί συλλέγουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα, για τους παρακάτω σκοπούς:

Για την εκτέλεση και την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει με τους πελάτες μας. Για παράδειγμα: επεξεργασία συναλλαγών, επικοινωνία μαζί σας, ενέργειες είσπραξης, υπηρεσίες και προϊόντα επιχειρηματικής πληροφόρησης, διαχείριση παραπόνων και διενέξεων.

Για τη διενέργεια ελέγχων με βάσει τους καταλόγους κυρώσεων για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατία και άλλων ελέγχων συμμόρφωσης.

Για τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη διενέργεια έρευνας (αγοράς) και στατιστικών αναλύσεων.

Για να ασκούμε τη διοίκηση εντός του ομίλου επιχειρήσεων Publior και να διαχειριζόμαστε και να προστατεύουμε την υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών που διαθέτει η εταιρεία μας.

Για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Για τη συμμόρφωση με μια εντολή μιας ρυθμιστικής/κρατικής αρχής ή με μια υποχρέωση σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς ή τους (εθελοντικούς) ρυθμιστικούς, βιομηχανικούς ή κλαδικούς κώδικες ή τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

4.3 Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται βάσει ενός από τους νόμιμους λόγους επεξεργασίας. Στηριζόμαστε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των στοιχείων σας:

Έννομα συμφέροντα  
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα στοιχεία σας, εφόσον είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων μας, κατά την επιτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Προσφορά και ανάπτυξη SaaS προϊόντων.

Εφόσον είναι απαραίτητο για τη σύναψη και την εκτέλεση συμφωνιών με τους πελάτες μας.

Για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Δεν θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν τα συμφέροντά σας υπερισχύουν.

Νομική υποχρέωση
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα για τη διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης ή για τη συμμόρφωση με εντολές μιας ρυθμιστικής/κρατικής αρχής ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων σύμφωνα με βιομηχανικούς ή κλαδικούς κώδικες.

4.4 Από πού λάβαμε τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να προέρχονται από διάφορες πηγές:

Απευθείας από τους πελάτες μας ή από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πηγών που εκπροσωπούν τον πελάτη ή εσάς.

Από τις εταιρείες, τις θυγατρικές της Publior.
Από (δημοσίως) διαθέσιμες πηγές.
Από παρόχους πληροφοριών/δεδομένων.

4.5 Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας, στους παρακάτω:

Στους πελάτες μας και σε οποιονδήποτε τρίτο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πελάτη (όπως ενδιάμεσοι, εκπρόσωποι, εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο του πελάτη).

Στις εταιρείες, τα υποκαταστήματα, τις θυγατρικές της Publior.

Σε συμβούλους ή άλλους επαγγελματίες, για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή για την προστασία των επιχειρηματικών μας λειτουργιών ή των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές/κρατικές αρχές: όταν απαιτείται από τον νόμο ή εφόσον είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

5. Προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε εντός των εφαρμογών Publior App. Βλ. Πολιτική Απορρήτου Publior App.


6. Πώς διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να συνεπάγεται τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εντός του ομίλου Publior ή σε επιλεγμένους τρίτους φορείς. Οι εταιρείες του ομίλου Publior ή οι επιλεγμένοι τρίτοι φορείς ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ». Όπου είναι δυνατόν, έχουμε λάβει τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, εάν η εν λόγω χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή γνωστοποίησης, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

8. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Γενικά, διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο: (i) για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του αντίστοιχου επιχειρηματικού σκοπού; (ii) στον βαθμό που είναι εύλογα απαραίτητο για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή (iii) για όσο διάστημα επιτρέπεται βάσει ισχύουσας διάταξης περί παραγραφής. Η Publior μπορεί να προσδιορίσει (π.χ. σε μια επιμέρους πολιτική, μια ειδοποίηση ή ένα χρονοδιάγραμμα διατήρησης αρχείων) ένα χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρούνται ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία σας και να τα ενημερώσετε;

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε:

να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σας, εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή

να μας ζητήσετε να σβήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα

να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς

Μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημά σας ή το παράπονό σας, υποβάλλοντας μια φόρμα online.

Θα εξετάσουμε το αίτημά σας προσεκτικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Publior στο dpo@Publior.com

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι έχετε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κηφισίας 1-3, TK 11523, τηλ. 2106475600), όπως και  να υποβάλλετε καταγγελία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@dpa.gr

Σύνδεση

Menu

Your cart

There are no more items in your cart